Contact us

成都市双流区警校路一段426号华府悦璟7栋8楼811室
028-61997418(办公室)

舞蹈测评

拉丁舞考级大纲

2018-06-26   全国社会艺术水平考级文化部艺术发展中心成都考区

Copyright@2018 sckaoji.com All Rights Reserved     ICP备案:蜀ICP备13016095号-4    川公网安备51010702001616号

版权所有  四川省青少年文学艺术联合               文化和旅游部艺术发展中心成都考级办公室             

联系电话:028-61997418、13540468707、   QQ:2396710811



登录 成绩 关注 留言

微信服务号